15 darmowych i dostępnych motywów od fundacji „Widzialni”

Na ten moment czekałem trochę czasu. We wrześniu kiedy miałem okazję brać udział w spotkaniu roboczym dotyczącym szkoleń z zakresu dostępności stron internetowych przez fundację „Widzialni” dowiedziałem się, że w ramach ich projektu zostanie stworzonych 15 motywów do WordPress-a.

Dostępność to temat większości wam nie znany, w szczególności tym, którzy nie mają do czynienia z jednostkami sektora publicznego. Wymogi dostępności, które zostały zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych jasno określają jak projektować strony zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Fundacja „Widzialni” wyszła na przeciw jednostkom publicznym i postanowiła stworzyć 15 motywów dla systemu WordPress. Motywów, które są już tak zaprojektowane, żeby spełniać wymogi w/w rozporządzenia. Oczywiście możemy je również wykorzystać na naszych stronach, bo dostępność tyczy się wszystkich stron, nie tylko tych urzędowych. Warto również nadmienić, że Komisja Europejska już pracuje nad przepisami, które będą rozszerzać standard WCAG na inne podmioty, nie tylko z sektora publicznego.

Wiceprezes fundacji „Widzialni” Przemysław Marcinkowski w październiku zapewnił mnie, że te motywy trafią do repozytorium WordPress-a. Mam nadzieję, że z tej obietnicy się wywiąże.

Wielki szacun dla fundacji, za to co zrobili, bo wiem, że stworzenie w kilka miesięcy 15 szablonów jest sporym wyzwaniem, w szczególności, że w tym samym czasie prowadzi się szkolenia i audyty dostępności.

Jedyny mankament udostępnionych szablonów na Polskiej Akademii Dostępności to konieczność stworzenia konta. Mam nadzieję, że tak zawsze nie będzie.

Nie miałem jeszcze okazji przetestować ich od podstaw, jednak gdy, tylko znajdę trochę czasu przedstawię wam moją skromną recenzję. Na tę chwilę wiem, że funkcja powiększania tekstu i zmiany kontrastu nie działa.

Motywy udostępnione są na licencji GPL. Stworzone na szkielecie Underscores. Możecie je pobrać z tej strony.

You may also like...