Własny typ załączników w bibliotece mediów

Do biblioteki mediów można wstawić dodatkowy typ załączników. Obecnie dostępne są takie typy jak: obrazki, plik dźwiękowy czy wideo. Niestety nie przewidziano chyba plików pakietów biurowych. Dlatego też jak zawsze możemy rozszerzyć listę typów dokumentów o pozycję dokumenty.

Wystarczy dodać poniższy kod do pliku functions.php żeby zobaczyć dodatkowy typ w liście wyboru.

add_filter( 'post_mime_types', 'modify_post_mime_types', 1);
function modify_post_mime_types( $post_mime_types ) {
	$post_mime_types['application'] = array(__('Dokument', 'attachlist'), __('Manage Documents', 'attachlist'), _n_noop('Dokumenty (%s)', __('Dokumenty (%s)', 'attachlist') ));
	return $post_mime_types;
}

W ten sposób w liście wyboru, tak jak na obrazku będziemy mieli pozycję dokumenty.

You may also like...