Logowanie za pomocą adresu e-mail

Logowanie za pomocą adresu e-mail jest powszechnym rozwiązaniem. Natomiast w samym WordPress-ie niekoniecznie. Jeżeli chcemy dać użytkownikom taką opcję wystarczy wkleić ten kod.

add_filter( 'authenticate', 'email_login_authenticate', 20, 3 );
function email_login_authenticate( $user, $username, $password ) {
  if ( is_a( $user, 'WP_User' ) )
    return $user;

  if ( !empty( $username ) ) {
    $username = str_replace( '&', '&', stripslashes( $username ) );
    $user = get_user_by( 'email', $username );
    if ( isset( $user, $user->user_login, $user->user_status ) && 0 == (int) $user->user_status )
      $username = $user->user_login;
  }
  return wp_authenticate_username_password( null, $username, $password );
}