Przydatne filtry dlla WordPress

Lista przydatnych filtrów, które możemy zastosować dla naszego bloga.

// Wyłączenie wyświetlania wersji systemu WordPress
add_filter('the_generator', '__return_false');

// Wyłączenie XML RPC
add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false');

// Wyłączenie EMOI
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );

// Ukrywanie paska administratora od frontu
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );